Атестація педагогічних працівників у школі у 2021-2022 н.р. проводилась у відповідності до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930, зі змінами (наказ МОН України від 20.12.2011р. №1473), закону України «Про загальну середню освіту».

Річним планом діяльності закладу були передбачені заходи, що не тільки сприяли своєчасному плануванню атестаційної роботи, але й забезпечили чітке дотримання термінів та порядку проведення атестації. Згідно з цим планом, наказом директора була створена атестаційна комісія. На першому засіданні комісії затверджено план її роботи, а на інструктивно-методичній нараді при директору опрацьовано основне положення чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників, в тому числі і порядок позачергової атестації.

Під час підготовчого періоду до атестації було переглянуто і річний та перспективний плани атестації та курсової перепідготовки, оформлено куточок.

Учителям, які включені у план атестації, надано методичну допомогу у розробці індивідуальних планів атестації, проведено інструктаж, який допоміг чітко визначити, що, з якою метою і як буде перевірятись, у якій формі узагальнюватимуться одержані результати. Все це дало можливість окреслити права й обов’язки вчителя, що атестується, уточнити завдання і види контролю за виявом професійних якостей.

Під час атестації визначалися професійні якості вчителя, його сильні й слабкі сторони, рівень загальної культури. Підкреслювався вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, створювались оптимальні умови для вивчення системи роботи педагогів та виявлялись резерви підвищення їх професійної майстерності.

З цією метою використовувались різні методи оцінки тих чи інших характеристик вчителя. Вивчалась документація, самостійна робота педагога над своїм професійним ростом, своєчасність та періодичність проходження курсової перепідготовки, відвідувались уроки , проводились зрізи знань, аналізувались стиль спілкування та взаємини з колегами, учнями і їх батьками, велись спостереження тощо.

Суттєвим джерелом інформації був блок матеріалів, що збирався протягом останніх п’яти років і фіксувався у спеціальних папках – порт фоліо вчителя. Це інформація про попередню атестацію, курсову перепідготовку, різні заохочення, матеріали відвіданих занять, результати олімпіад та конкурсів, матеріали щодо методичної роботи, участі у засіданнях педагогічної ради, педчитаннях, методичних комісіях, творчих групах. Тут наявні також дані про проведені педагогом відкриті уроки, відвідані ним заняття.

При вивченні системи роботи використовувались також результати самооцінки, оцінки діяльності педагога дирекцією школи, анкетування педколективу, колег по методичній комісії, батьків та учнів. Рейтинговому оцінюванню підлягали урочна діяльність вчителя, підготовка дидактичних матеріалів, розробка та використання авторських та інноваційних педагогічних технологій, участі у різних формах методичної роботи у закладі, районі.

Кiлькiсть переглядiв: 208