Атестація педагогічних працівників у школі у 2019-2020 н.р. проводилась у відповідності до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930, зі змінами (наказ МОН України від 20.12.2011р. №1473), закону України «Про загальну середню освіту».

Річним планом діяльності закладу були передбачені заходи, що не тільки сприяли своєчасному плануванню атестаційної роботи, але й забезпечили чітке дотримання термінів та порядку проведення атестації. Згідно з цим планом, наказом директора школи від 19 вересня 2019 року № 46 була створена атестаційна комісія. На першому засіданні комісії затверджено план її роботи, а на інструктивно-методичній нараді при директору опрацьовано основне положення чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників, в тому числі і порядок позачергової атестації.

10 жовтня 2019 року атестаційна комісія на своєму другому засіданні затвердила список педпрацівників, поданий в комісію директором школи, які підлягають черговій атестації у 2020 році, графік їх атестації та закріпила за ними членів комісії.

Під час підготовчого періоду до атестації було переглянуто і річний та перспективний плани атестації та курсової перепідготовки, оформлено куточок.

Учителям, які включені у план атестації, надано методичну допомогу у розробці індивідуальних планів атестації, проведено інструктаж, який допоміг чітко визначити, що, з якою метою і як буде перевірятись, у якій формі узагальнюватимуться одержані результати. Все це дало можливість окреслити права й обов’язки вчителя, що атестується, уточнити завдання і види контролю за виявом професійних якостей.

Під час атестації визначалися професійні якості вчителя, його сильні й слабкі сторони, рівень загальної культури. Підкреслювався вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, створювались оптимальні умови для вивчення системи роботи педагогів та виявлялись резерви підвищення їх професійної майстерності.

З цією метою використовувались різні методи оцінки тих чи інших характеристик вчителя. Вивчалась документація, самостійна робота педагога над своїм професійним ростом, своєчасність та періодичність проходження курсової перепідготовки, відвідувались уроки та виховні заходи, проводились зрізи знань, аналізувались стиль спілкування та взаємини з колегами, учнями і їх батьками, велись спостереження тощо.

Суттєвим джерелом інформації був блок матеріалів, що збирався протягом останніх п’яти років і фіксувався у спеціальних папках – порт фоліо вчителя. Це інформація про попередню атестацію, курсову перепідготовку, різні заохочення, матеріали відвіданих занять, результати олімпіад та конкурсів, матеріали щодо методичної роботи, участі у засіданнях педагогічної ради, педчитаннях, методичних комісіях, творчих групах. Тут наявні також дані про проведені педагогом відкриті уроки, відвідані ним заняття.

При вивченні системи роботи використовувались також результати самооцінки, оцінки діяльності педагога дирекцією школи, анкетування педколективу, колег по методичній комісії, батьків та учнів. Рейтинговому оцінюванню підлягали урочна діяльність вчителя, підготовка дидактичних матеріалів, розробка та використання авторських та інноваційних педагогічних технологій, участі у різних формах методичної роботи у школі, районі.

Хід підготовки атестації, зміст матеріалів, киї подаються на атестацію, висвітлювались та обговорювались у педагогічному колективі на засіданнях методичних комісій.

Дирекція школи вчасно до 1 березня поточного року підготувала та подала в атестаційну комісію характеристики на всіх педпрацівників, які атестуються. 4-5 березня вони були ознайомлені з ними. До 15 березня була оформлена вся атестаційна документація, в тому числі і атестаційні листи.

Цікавою формою стали творчі звіти-презентації педагогів, які атестуються на підсумковому засіданні комісії 19 березня 2020 року. Кожен з 7 педагогів (Борійчук О.П., Ковальський В.М., Погребняк О.М., Реверук М.А., Козійчук В.Д., Шабовта С.О.

Усата Ю.М.), які були включені у список для атестації, виступили із самооцінкою та презентували свої надбання за останні п’ять років. Заслухавши звіти та виступи членів комісії, розглянувши додаткові відомості про діяльність вчителів, які атестуються, таємним голосуванням було прийнято рішення, з якими кожен з них після засідання ознайомився під підпис.

В цей же день за наслідками атестації був прийнятий наказ директора, яким затверджено рішення комісії, а 19 березня вручено вручено атестаційні листи.

ПРИСВОЄННЯ (ВІДПОВІДНІСТЬ РАНІШЕ ПРИСВОЄНИХ) ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

ПЕДПРАЦІВНИКАМ

Бершадська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

(заклад освіти)

ЗА НАСЛІДКАМИ АТЕСТАЦІЇ 2019-2020 н. р.

п/п

Педагогічні звання

Відповідають раніше

присвоєним

педагогічним званням

Присвоєно педагогічні звання

Не відповідають раніше присвоєним педагогічним званням

Всього педагогічних працівників, яким присвоєно (відповідають) звання

у 2019 р.

Всього педагогічних працівників закладу,

які мають звання

(враховуючи присвоєні у 2019 р.)

1.

Учитель-методист

-

-

-

-

2

2.

Старший учитель

1

-

-

-

4

3.

Вихователь-методист

-

-

-

-

-

4.

Старший вихователь (крім вихователів ДНЗ)

-

-

-

-

-

5.

Практичний психолог-методист

-

-

-

-

-

6.

Педагог-організатор-методист

-

-

-

-

-

7.

Керівник гуртка-методист

-

-

-

-

-

Разом:

1

-

-

-

6

ЗВІТ

про підсумки атестації педагогічних працівників Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

(назва закладу освіти)

у 2019-2020 навчальному році

п/п

Категорія

педпрцівників

Всього працює педпрацівників

Всього атестовано

З них

Перенесено строк атестації на один рік

Рекомендації атестаційних комісій (крім курсів)

Атестовано без курсів

Не відповідає займаній посаді

Повна вища освіта

неповна або

базова в.о.

Заохочення

чергова

позачергова

Вища категорія

І категорія

ІІ

категорія

спеціаліст

Тарифні

розряди

Тарифні розряди

Відомчі заохочувальні відзнаки МОН України

ДОН ОДА

Районного відділу освіти

Відповідність

Присвоєння

Відповідність

Присвоєння

Відповідність

Присвоєння

Відповідність

Присвоєння

Відповідність

Встановлення

Відповідність

Встановлення

1

Учитель

32

6

6

-

1

-

-

-

1

-

3

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

2

Педагог-організатор

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Практичний психолог

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Соціальний педагог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Вихователь ГПД

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Муз. керівник ДНЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Вихователь ДНЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Інша завідувач бібліотеки

1

1

1

1

Разом:

35

7

7

-

1

-

-

-

1

-

3

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

1

Кiлькiсть переглядiв: 121