Новий Державний стандарт

Надто складно передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити їх знаннями на все життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі на перший план ставиться не накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти. Епіцентром у навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної активності школярів, формування в них позитивного ставлення до процесу і результатів своєї праці.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямами оновлення змісту навчання є особиста орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей; забезпечення якості на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

2012-2013 навчальний рік був роком роботи за оновленим Державним стандартом початкової освіти. За результатами роботи вчителів перших класів були зібрані рекомендації вчителям майбутніх первачків з метою поліпшення їхньої роботи, надання методичної допомоги.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Ігрова діяльність повинна бути домінуючою під час навчання.
 2. Створювати ситуації позитивного оцінювання діяльності дитини.
 3. Створювати на уроках такі умови, коли б невдоволеність від невдачі спонукатиме дитину шукати кращі способи навчальної діяльності.
 4. Доцільно вчити дітей здійснювати не лише самооцінку, а й взаємооцінку, колективну оцінку.
 5. Широко використовувати сучасні технології навчання.
 6. Забезпечувати посильне фізичне навантаження.
 7. Дорослим слід не терпіти, не чекати, доки дитина адаптується до школи та почне вчитися «нормально», а всіляко допомагати безболісно пережити всі складнощі адаптаційного (первинного) етапу шкільного життя і відкривати горизонти учіння, крок за кроком, неспішно, але радісно, впевнено.
 8. Дорослі мають адаптуватися до першокласника: а) пізнати його таким, яким він є, б) вивчити всі його індивідуальні особливості, в) зрозуміти всі «примхи» та прийняти його у свої обійми.
 9. Найперше завдання вчителя: пізнати, прийняти душею і закохати у себе маленького учня.
«Десь у потаємному куточку серця в кожної дитини своя струна, вона звучить на свій лад, і щоб серце відгукнулось на моє слово, треба настроїтися самому на тон цієї струни» - так розумів свою виховну ціль великий педагог Василь Сухомлинський.

10. Шкільний ритм слід адаптувати до рівня розвитку шестирічок та поступово «вирівнювати» їхню пізнавальну сферу і довільну регуляцію поведінки.

 1. Педагогам корисно подбати про належний режим графічних вправ: коли, як, де і скільки хвилин можуть писати діти. Широко практикувати спеціальні вправи для тренування дрібної моторики дітей (це вже завдання для психологічної служби ДНЗ і початкової школи).
 2. Бажано, щоб психологічна служба дошкільного закладу, аналізуючи рівень готовності старших дошкільників до шкільного учіння, враховувала якісну характеристику індивідуальних особливостей дошкільної зрілості окремої дитини, які є важливими для шкільного життя. З цією характеристикою необхідно ознайомити батьків, щоб підготувати їх до грамотної підтримки школяра з перших кроків входження у нове життя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВЧИТЕЛЯМ

Від психолога:

 1. У другокласників, як і у першокласника, над всіма психічними процесами домінує наочно-дієве та наочне-образне мислення. Починається розвиток словесно-логічного й образного мислення. Тому, пояснюйте ваші думки наочно, на конкретних прикладах.
 2. Необхідно розвивати словесно-логічне мислення. Зробити це можна за допомогою додаткових питань «чому?», «навіщо?» т. ін.
 3. Другокласник продовжує пристосовуватися до системи вимог дорослих, пов’язаних з його навчальною діяльністю, і починає пристосовуватися до системи вимог однолітків під час спілкування з ними. Формуйте впевненість у своїх силах, розвивайте навички спілкування, навички вирішення конфліктних ситуацій, хваліть за успіхи, створюйте ситуації успіху, відмічайте найменші просування.
 4. У другокласника продовжується закріплення внутрішньої позиції. Дитина навчається самостійному контролю, а потім і оцінці особистої діяльності. Формуйте позитивну самооцінку, самоконтроль.
 5. Пам’ятайте! Коло спілкування другокласника залежить від оцінки дорослих: вчителя, батьків. Дитина спілкується з тими, кого дорослі схвалюють.

Від методичної служби:

 1. Вивчити інструктивно-методичний лист МОН України «Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році», методичні рекомендації методичного кабінету облІППО та міського відділу освіти.
 2. Досконало вивчити зміст програм для 2 класу.
 3. Години варіативної складової використовувати за вибором навчального закладу та реалізовувати їх навчальними програмами, які мають гриф МОН України.
 4. Продовжувати будувати навчально-виховний процес здійснюючи компетентнісний підхід та ідеї особистісно зорієнтованого навчання.
 5. Організовувати укладання розкладу уроків, враховуючи динаміку розумової працездатності учнів.
 6. Використовувати такі прийоми та методи роботи з дітьми, які забезпечать різноманітну активну практичну діяльність кожного учня.
 7. Використовувати здоров’язбережувальні технології в навчальному процесі.
 8. Ознайомитися з методичним аналізом підручника «Літературне читання» для 2-го класу: зміст, структура, методичні настанови. (журнал «Початкова школа» № 5 2013, с.1)
Кiлькiсть переглядiв: 291