• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота в школі

Педагог-організатор

Маліцька Оксана Михайлівна

Вчитель початкових класів та англійської мови

Спеціаліст ІІ категорії


Пріоритетні напрямки, завдяки яким реалізуються

основні завдання та цілі виховної роботи:

І. Ціннісне ставлення до себе.

Мета:

- виховувати вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість;

- учити передбачати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я;

- виховувати фізично і морально здорову людину.

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини.

Мета:

- виховувати особисті, родинні, громадянські, національні та загальнолюдські цінності;

- виховувати вміння працювати з іншими в групі, колективі;

- виховувати єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла;

- виховувати вміння прощати та просити пробачення.

ІІІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Мета:

- формувати в учнів комплекс особистісних якостей та рис характеру;

- формувати в учнів національну свідомість, любов до рідної землі, свого народу;

- формувати патріотичні почуттія, повагу до історичного минулого рідного краю;

- продовжувати пошуково-волонтерськоу діяльність.

IV. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Мета:

- розширювати знання дітей про культуру поведінки;

- вивчати види мистецтва та засоби їх виразності;

- залучати учнів до творчої діяльності.

V. Ціннісне ставлення до природи.

Мета:

- розвивати свідоме ставлення дитини до себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи;

- виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища.

Виховна робота у школі

Виховна робота у навчальному закладі спрямовується на наповнення реальним змістом з урахуванням особливостей і специфіки нашого мікрорайону.

Насамперед на виховання духовності, формування екологічної культури, набуття навичок здорового способу життя, толерантного ставлення до людей, формування основ естетичної культури.

Систематично проводиться організація профілактичної роботи: в школі функціонує рада профілактики, до складу якої входять заступник директора школи з виховної роботи та педагоги, представники батьківської громадськості. Позитивним результатом є те, що жоден з учнів школи за останні три роки не скоїв злочину і не стоїть на обліку у відділенні КМСН. Дієвішим стало учнівське врядування, яке сприяло формуванню шкільних колективів, розвитку суспільної думки, процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню в доросле життя.

Методична робота з проблем виховання спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної роботи класного керівника, вихователя, надання їм кваліфікованої допомоги.

Реалізація напрямів виховної роботи здійснюється через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення навчального закладу, девіантної та деліквентної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

З метою організації змістовного дозвілля учнів, їх творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку організовано роботу щодо залучення учнів до занять в шкільних гуртках, які дають змогу виявити творчі здібності учнів.

Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводяться у відповідності до річного плану роботи школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних заходів початку і закінчення навчального року, цикл бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів.

З великою зацікавленістю учні беруть участь у підготовці до «Шевченківських днів», проводяться книжкові виставки «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», презентації «Пам'ятаємо тебе, Тарасе!», урок - роздум «Жіноча доля - вічний біль поета», перегляд кінофільмів за творами Т.Г.Шевченка, слухання віршів Т.Г. Шевченка у виконанні акторів, слухання пісень за творами Т.Г. Шевченка, конкурс «Кращий декламатор», виставку малюнків «Т.Г.Шевченко і образотворче мистецтво».

З метою пропаганди, формування вмінь та навичок здорового способужиття, розширення функціональних можливостей організму дітей та формування практичних вмінь та навичок для самостійних занять спортом, для учнів проводяться спортивні свята, змагання, конкурси, учні беруть участь в районних заходах: в урочистому святі з нагоди Дня фізкультурника, міському спортивному святі «Вище!Краще!Сильніше!» У НВК проведені заходи: акція «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тиждень безпеки життєдіяльності, предметний тиждень із фізичної культури, свято «День здоров'я» , конкурси малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя», відкрита виховна година у 8 класі «Шкідливим звичкам немає місця серед нас», єдині уроки з безпеки дорожнього руху (травень, вересень, жовтень, грудень), тиждень пожежної безпеки, змагання «Веселі старти», змагання з волейболу та баскетболу.

Усі класні керівники проводять в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами, профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань.

Упродовж навчального року для учнів проводяться профілактичні бесіди медсестрою навчального закладу Слободяник І. А., за темами : «Профілактика алкоголізму», «Профілактика інфекцій, що передається статевим шляхом», «Наркоманія та СНІД: шляхи запобігання», «Профілактика тютюнопаління», «Профілактика заразних шкірних захворювань та наркоманії», «Профілактика венеричних захворювань та СНІДу». Організовані й проведені бесіді з наркологом районної центральної лікарні за темами: «Профілактика наркоманії та токсикоманії серед дітей та підлітків», тренінг «СНІД, секс та стосунки», «Профілактики наркоманії та вживання психотропних речовин».

У навчальному закладі проводиться ряд заходів шодо залучення учнівської молоді до правової культури. Дані питання розглядаються на нарадах при директорі та на засіданнях методичного об’єднання класних керівників.

Основними формами роботи в цьому напрямку традиційно залишаються бесіди про основи правових знань, круглі столи за участю представників ССД, ВКМСД та правоохоронних органів.

З метою виховання милосердя, поваги до оточуючих, ветеранів Великої Вітчизняної війни, людей похилого віку, вшанування пам’яті загиблих у роки Великої Вітчизняної війни проводяться заходи:

- засідання «круглого столу» за темою: «Ніхто не забутий!» (10 кл.);

- диспут «Ми пам’ятаємо минуле»;

- екскурсії «Місцями вшанування пам’яті жертв Голодомору»; «Висота

маршала Конєва»;

- конкурс малюнків «Тих днів не стихне слава»;

- конкурс інсценованої пісні «Эх, путь дорожка, фронтовая»

- вечір-зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни .

Велика увага приділяється трудовому вихованню та профорієнтаційній роботі, підготовці дітей-сиріт до самостійного життя. З метою формування уявлення дітей про багатогранність професій та пропагандування сільськогосподарської направленості, сприяння емоційно- ціннісному ставленню до життя через професії, та підготовка до соціалізації через формування навичок та умінь дорослого життя проводились бесіди: «Ким бути? Здібності людини та вибір професії», «Справа мого життя», «Професії різні важливі, професії різні потрібні» та інші.

Завданням естетичного виховання дітей у навчальному закладі є не тільки розширення художнього сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки. Розвитку творчих здібностей кожного учня сприяли заходи художньо-естетичної спрямованості.

Формування здорового способу життя здійснюється через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань. В школі проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

Оздоровлення дітей у 2012/13 н. р здійснювалось у пришкільному таборі з денним перебуванням «Дивограй». Для кращої роботи в пришкільному таборі з денним перебуванням всю виховну роботу було сплановано відповідно до вікових особливостей дітей.. Всього оздоровлювалося 140 учнів. Вихователі об’єднали дітей у 7 загонів (було враховано вікові, індивідуальні особливості дітей):

І загін - “Краплинка” (вихователі: Лопатко Н.М., Заболотна Л.В.)

ІІ загін – „Капітошки” (вихователі: В.В.Арутюнова, Борійчук О.П..),

ІІІзагін –„Бригантина ” (вихователі: Осадчук І.В., Доценко О.І.),

ІV загін – „Навгамовні” (вихователі: Томашевська О.С., Погребняк О.М.),

V загін – „Веселка” (вихователі: Білоус Н.І., Зарічанська Л.В.),

VІ загін –„Галасливі” (вихователі: Н.А.Феклістова, Почапська С.П.),

VІІ загін – „Водограй” (вихователі: Якимишена А.В., Ткачук Н.М.),

Всі загони вибрали для себе відповідну атрибутику, підібрали емблему загону, девіз , речівіку, загонову пісню, виготовили загонову газету.

Дієвішим стало учнівське врядування, яке сприяло формуванню шкільних колективів, розвитку суспільної думки, процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню в доросле життя.

Усі учні молодших класів є членами громадської організації – Країни Барвінкової, які поділяються на 8 загонів

Учні середніх класів - члени громадської організації Країни Веселкової, які поділяються на 7 загонів. Країною Веселковою керує Президентська республіка, до складу якої входять Президент школи – Куцак Альона, Лідер школи – Шевчук Тетяна, Парламент. В свою чергу Парламент поділяється на комітети: «Прес - центр», «Дозвілля та культури», «Дисципліни та порядку», «Фізкультури та спорту», «Милосердя», «Корисні справи». Керує роботою педагог-організатор Рівна Н.В.

Силами активістів парламенту під керівництвом заступника директора школи з виховної роботи та педагога-організатора, з допомогою вчителів, класних керівників організовуються:

· акції «Ветеран живе поруч», «5 картоплин», «Мій двір – моя турбота», «Запали свічку пам’яті», «Милосердя» до Міжнародного дня інвалідів, «Підтримай ближнього», «Подаруй новорічну іграшку», «Привітай ветерана»;

· рейди «Мій підручник», «Бережи шкільне майно», «Чиста оселя», «Чисте взуття –чисті легені», «Шкільне подвір’я»;

· вечори та свята «Подих осені» , «Свято осені», «Нащадки козацької слави», «Свято Св. Миколая», «Валентин стукає у серця», «Веселі старти», «Свято до Міжнародного жіночого дню», «Захист від туберкульозу», «9 травня - День перемоги», «Свято останнього дзвоника».

Крім того організовуються шкільні дискотеки самими учнями школи з використанням шкільної звукопідсилюючої техніки та світлового обладнанн. Дозвілля дітей у вечірній час організовується згідно з можливостями школи та на високому рівні.

Члени учнівського врядування систематично перевіряють робочі куточки в класах, стан вологого прибирання на перервах, стан озеленення школи. Інформація про результати перевірки відображається на стенді «Дзеркало чистоти» та «Голос чергового». Крім того, членами учнівського врядування, зокрема комітету «Прес-цент», регулярно поновлюється інформація у шкільних газетах «Шкільний екран» та «Шкільна пора».

Згідно з планом виховної роботи школи щотижня проводяться загальношкільні лінійки відповідно до тематики тижня. Підсумок роботи шкільного врядування висвічувався на веб-сайті школи.

Система врядування допомагає учням організовувати власне життя й життя своїх товаришів. Взаємини членів учнівського та педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві.

Деякі питання організації виховної роботи

“Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 н.р.” лист Міністерства від 08.08.2013 № 1/9-537

“Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу” лист Міністерства від 18.07.2013 № 1/9-503

“Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-498

“Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів” лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-497

“Про організацію виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році” лист Міністерства від 08.07.2013 № 1/9-480

“Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014» лист Міністерства від 01.07.2013 № 1/9-461

“Про участь у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» лист Міністерства від 27.06.2013 № 1/9-460

“Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів” лист Міністерства від 26.06.2013 № 1/9-457

“Про відзначення 100-річчя з дня народження М.М. Амосова” лист Міністерства від 28.05.2013 № 1/9-377

“Про організацію виховної роботи в таборах відпочинку з денним перебуванням влітку 2013 року” лист Міністерства від 15.05.2013 № 1/9-321

“Щодо проведення Молодіж­ного форуму демократії та прав людини в школі” лист Міністерства від 20.05.2013 № 1/9-348

“Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань” лист Міністерства від 08.04.2013 №1/9-262

“Щодо надання інформації” лист МОНмолодьспорту від 19.02.2013 №1/9 – 120

“Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році” лист МОНмолодьспорту від 08.02.13 №1/9 – 92

На замітку.

Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства з питань виховної роботи:

1. Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

2. Наказ від 25.01.07 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року";

3. Наказ від 01.02.10 № 58 "Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року";

4. Наказ від 01.02.10 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

5. Наказ від 29.03.10 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

6. Наказ від 30.12.10 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

7. Наказ від 30.12.10 №1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року»;

8. Наказ від 11.05.11 № 431/68-ОД "Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок";

9. Наказ від 20.06.11 № 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності";

10. Наказ від 31.10.11 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

11. Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я";

12. Наказ від 16.12.11 №1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Зірниця";

13. Наказ від 20.12.11 №1459 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс - "Класний керівник року";

Кiлькiсть переглядiв: 1459