/Files/images/pdpisi/профс.gifГолова профспілкового комітету педагогічних працівників Бершадської ЗОШ І - ІІІ ступенів №2

Впливова в Україні громадська організація, яка об'єднує у своїх рядах біля двох мільйонів працівників освіти та студентів. Вона представляє, захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси своїх членів, веде невпинну боротьбу за підвищення рівня життя, оплати праці працівників галузі. Своєї мети профспілка домагається шляхом переговорів, укладання колективних договорів та угод в інтересах працівників галузі. Один з пріоритетних напрямів у діяльності Профспілки - реалізація Національної доктрини розвитку освіти в Україні, відстоювання Конституційних засад безоплатної освіти. Працівники освіти і науки України об'єдналися у спілку, щоб зміцнити свою професійну солідарність, взаємодопомогу і співпрацю профспілкових організацій.

Центральний комітет Профспілки, фахівці його виконавчого апарату беруть активну участь у розробці пропозицій до законодавчих, інших нормативно-правових актів, що зачіпають соціально-трудові права освітян. За участю Профспілки практично завершено створення у державі законодавчого поля, яке урегульовує діяльність установ і закладів освіти, визначає соціальний статус педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі. У структурі виборних органів Профспілки діють юридична служба, технічна інспекція праці. Вони здійснюють громадський контроль за дотриманням в галузі трудового законодавства, створенням в установах і закладах освіти належних умов праці, навчання, дотриманням безпеки життєдіяльності.

З 1996 року Профспілка - активний учасник міжнародного профспілкового руху. В умовах інтеграційних процесів у міжнародному профспілковому освітянському русі Профспілка працівників освіти і науки України стала членом міжнародного профспілкового об’єднання - Інтернаціоналу освіти.

Основні правила та обов'язки працівників

Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності; - вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; - індивідуальну педагогічну діяльність; - участь у громадському самоврядуванні; - користування подовженою оплачуваною відпусткою; - пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством; - підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Працівники закладу освіти зобов'язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці; б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку, учнів та студентів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу. Працівники дошкільних і середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

Педагогічні працівники навчально-виховних закладів повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів; б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей; в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища; г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента; е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам; ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Профспілка виступає проти меморандуму МВФ

Профспілка освітян звернулася до Кабміну щодо недопущення схвалення меморандуму МВФ

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Кiлькiсть переглядiв: 235